gren

Miljöpolicy

Garboprodukter AB skall alltid sträva efter att eliminera
användningen av miljöfarliga råvaror och tillverkningsprocesser.

Garboprodukter AB strävar efter att ha så lite spill och kassationer
som möjligt för att hålla nere energianvändningen. Denna punkt har
flera miljöaspekter men även betydelse för den egna ekonomi.

Garboprodukter AB förbättrar fortlöpande produktionen och
produktionsmetoderna för en maximal resurssnål produktion med
ständigt ökad återvinning av alla slags material.

Garboprodukter AB skall använda emballage som är
återvinningsbart.

Företaget är anslutet till REPA-registret.

Garboprodukter AB’s produkter skall genom dessa åtgärder bidra till
en för människan bra inre och yttre miljö.

Fanér till vår produktion innehåller råvara från i första hand bok och
björk. Vid tillverkning av fanér används vattenbaserat lim.

Även vid tapetsering används endast vattenbaserat lim.

Garboprodukter AB använder ingen freon i tillverkningen.

Sammanfattning

Genom denna miljödeklaration visas företagsledningens syn på
miljömedvetenhet. Miljöpolicyn anger riktlinjer för hur 
miljöpåverkande aktiviteter skall hanteras i företaget. 
På detta sätt vill vi bidra till en bättre och livskraftigare miljö.

 

 

 

 

kvalitetskontroll godkänd

Kvalitetsarbetet

För Garboprodukter AB är det viktigt att leverera produkter som
svarar mot kundens krav.

Garboprodukters stolar

Genom att Garboprodukter AB på samtliga komponenter och
tillbehör lämnar fem års TOTAL garanti (för kassastolar gäller två år)
är det för företaget angeläget att med stor omsorg välja ut produkter
och leverantörer som uppfyller de av företaget högt ställda krav.
Med anledning därav väljer man gärna mera påkostade och därmed
dyrare komponenter än vad som är vanligt förekommande.

Garboprodukter AB har vid val av sitsmekanik helt valt bort
alternativet med gaspelare för ryggvinkelinställning. Istället används
endast spiralfjädrar samt lameller för låsning. Dessa gör att det i
mekaniken finns mycket få rörliga detaljer.

Mekanik och stolarnas rörelse väljs för att användaren med enkla
och lätta handgrepp skall kunna förändra sitt sittande och därmed
ges optimala möjligheter att så långt som möjligt nyttja stolens
grundautomatik samt där sådan inte finnes med enkla grepp förändra
sitt sittande.

Vid val av gaspelare för höjdjustering väljs kvalité med omsorg.
För att optimera möjligheterna till flexibla höjder finns ett flertal olika
höjder att välja bland.

För att på bästa sätt tillmötesgå användarens önskemål
beträffande rätt hårdhet och kvalité i sits och rygg sker tillverkning
av dessa material i egen fabrik. Råvan, polyeterskum, tas från den
på marknaden dominerande leverantören. Därmed en hög och
jämn kvalité på råvaran. I sitsar med fjäderpaket består
byggnationen av formgjutet skum.

Trämaterial till sitsar och ryggar köps från svensk tillverkare.
Dimensionering av högre kvalité än vad som är vanligt, 11 mm
sitttjocklek, detta för att erhålla ännu bättre stabilitet i stolen.

Varje stol bänkmonteras, avmäts och funktionstestas innan
packning och leverans sker från fabrik.